Ochrana osobných údajov: GDPR- nariadenie (EÚ) 2016/6791.1 IDO §19 a 20 IS personalsitika a mzdy-uchádzači o zamestnanie_.docx
2.2 IDO §19 a 20 IS účtovné doklady (fakturácia)_.docx
3.3 IDO §19 a 20 IS správa registratúry OK.docx
4.4 IDO §19 a 20 IS protokol o odbere príjme a skúške vzorky OK.docx
5.5 IDO §19 a 20 IS evidencia obchodných partnerov_.docx

Zodpovednú osobu v zmysle zákona 18/2018 Z.z. je možné kontaktovať na adrese: dpo7@proenergy.sk

• Copyright © 2009 LL, s.r.o. • Valid XHTML 1.0 Transitional • Valid CSS 3 •