Spoločnosť LL, s.r.o. je držiteľom „Osvedčenia o akreditacii č. S-181“, vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou . Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne preukazujú laboratóriá plnením požiadaviek normy ISO / IEC 17025:2017

• Copyright © 2009 LL, s.r.o. • Valid XHTML 1.0 Transitional • Valid CSS 3 •